کتاب خواندن بی حد و مرز آقای مالک موجب شکایت همسرش شد | فیلم

کتاب خواندن بی حد و مرز آقای مالک موجب شکایت همسرش شد | فیلم

کتاب خواندن بی حد و مرز آقای مالک موجب شکایت همسرش شد.بعضی اوقات ۷ صبح شروع میکنه به کتاب خوندن تا ۲ نصف شب ادامه میده با این حال  بعداز ۵۱ سال این عادتش هیچ وقت باعث نشد ازش خسته شم.

(۲)

3
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>