عادات خوب و بد و محک زدن عشق در زندگی مشترک در برنامه ی وقتشه | فیلم

عادات خوب و بد و محک زدن عشق در زندگی مشترک در برنامه ی وقتشه | فیلم

عادات خوب و بد و محک زدن عشق در زندگی مشترک در برنامه ی وقتشه. آقای مالک روحی و همسرشون تجربیات ۵۱ سال زندگی مشترک رو با تماشاچیان در سهیم میشوند.اولین صحبتمون بعد از عقد بود که همسرم  شعری رو زیرگوشم برام خوند.

(۱)

2
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>