صحبت های خانم عبداللهی در مورد عادت نظامی بودن همسرشون در وقتشه | فیلم

صحبت های خانم عبداللهی در مورد عادت نظامی بودن همسرشون در وقتشه

صحبت های خانم عبداللهی در مورد عادت نظامی بودن همسرشون در وقتشه  . همسرم همیشه اخلاقای نظامی رو داشت و خانه رو با پادگان اشتباه می گرفت ولی خب چندسال گذشت و کم کم عادت کردم،سر یک ساعت خاص باید غذا میخوردیم ،لباساشون رو خودشون باید اتو می کردند.

 

(۵)

6
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>