برنامه وقتشه و عادات خوب و بد در زندگی | فیلم

برنامه وقتشه و عادات خوب و بد در زندگی

برنامه وقتشه و عادات خوب و بد در زندگی .با یک مسابقه برنامه رو ادامه میدیم.هرکدام از اعضا بدن رو که گفتم باهم دیگه باید این حلقه رو با اون عضو نگهدارید.مثلا شانه به شانه،دهان به دهان.

 

(۴)

5
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>