عادت های غلط و درست در زندگی مشترک در وقتشه کامران تفتی | فیلم

عادت های غلط و درست در زندگی مشترک در وقتشه کامران تفتی

عادت های غلط و درست در زندگی مشترک در وقتشه کامران تفتی .به مرور زمان به بدی و خوبی،هنجار و ناهنجاری هم عادت میکنیم. ی خطری وجود داره اینکه وقتی این عادت زیاد میشه بد از چندین روز یا چندین سال برای هم تکراری میشیم.

(۵)

6
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>