بعضی ها کاسه داغ تر از آشن واسه خودشون… | فیلم

بعضی ها کاسه داغ تر از آشن واسه خودشون… | فیلم

بعضی ها کاسه داغ تر از آشن واسه خودشون… مثل حجاب… یک حرف هایی می زنن و یک کارایی می کنن آدم می مونه چی بگه… بانوی قهرمان وشوکار کشورمون خانم شهربانو منصوریان بخاطر لباس ورزشی پوشیده راهش ندادن ! ، رادیو که تصویری نیست !

(۲)

3
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>