پشیمانی لیندا کیانی از بازی در سریال پرستاران | فیلم

[mono_ir_video id=”912367″ qualities=”360,480,720,1080″]

پشیمانی لیندا کیانی از بازی در سریال پرستاران

پشیمانی لیندا کیانی از بازی در سربال پرستاران این سریال کاری کرد ک من هیچ پامو در تلویزیون نذارم … بخاطر فیلنامه بد هر روز عذاب  کشیدم !! کوتاهی از خودم بود که فیلمنامه رو تا آخر نخوندم و  پیشنهاد باز یرو پذیرفتم!

(59)

60
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>