علی ضیا در برنامه شبکه یک پیگیر گورخوابان پایتخت شد | فیلم

[mono_ir_video id=”89405″ qualities=”360,480,720,1080″]

علی ضیا در برنامه شبکه یک پیگیر گورخوابان پایتخت شد | فیلم

علی ضیا در برنامه شبکه یک پیگیر گورخوابان پایتخت شد.

خود روزنامه شهروند در گزارش جدید امروز خود با عنوان «جمع‌آوری گور‌خواب‌ها » با اشاره به اینکه گزارش «شهروند» درباره گورخواب‌های نصیرآباد بازتاب‌های گسترده‌ای داشت، نهاد ریاست جمهوری گزارش «شهروند» در باره سرنوشت گورخواب های گورستان نصیرآباد را پیگیری می کند دستور ویژه استاندار تهران به فرماندار شهریار برای رسیدگی به وضع گورخواب ها نوشت: « یک روز پس از انتشار گزارش از ٥٠ بی خانمانی که از سرمای زمستان، به قبرهای خالی گورستان نصیرآباد پناه برده اند، مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، در اطلاعیه‌ای، بر پیگیری موضوع گورستان نصیرآباد شهریار، تا به دست آمدن نتیجه نهایی و رفع مشکل، تاکید کرد.

فرماندار شهریار، دیروز به قبرستان نصیرآباد رفت. او در عین حال که منکر رفت و آمد معتادان سرگردان درآن محل، نشد، اما بخش هایی از گزارش منتشر نشده را غیرمستند دانست: «آرامستان نصیرآباد شهرستان شهریار از نزدیکترین نقاط به پایتخت است که متاسفانه با وجود داشتن نگهبان، معتادان سرگردان به این محل رفت و آمد دارند.»

حالا از میان ٣٠٠ قبر خالی قبرستان نصیرآباد، تنها یک نفر مانده؛ «بهروز». او تنها در گور، در کنار ٢٩٩ قبر خالی: «صبح ماموران آمدند، همه را زدند، وسایلشان را بردند و رفتند. الان فقط من اینجا مانده ام.»

این تنها حرف های بهروز از داخل گور است، گوری که با یک شعله آتش کوچک، روشن شده، نور بر چهره اش سایه انداخته. او سفت و سخت، در جایش مانده، با پلاستیکی که روی قبرش انداخته تا باران خیسش نکند. همه رفته بودند، قبرستان خالی بود، اما بهروز، قبرش را با هیچ جای دنیا عوض نمی کند و می گفت: «گشنه ام است، از صبح هیچ نخورده‌ام.»

(19)

20
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>