دهمین جشنواره بین المللی مستند در مجموعه تلویزیونی سینما حقیقت | فیلم

[mono_ir_video id=”88015″ qualities=”360,480,720,1080″]

دهمین جشنواره بین المللی مستند در مجموعه تلویزیونی سینما حقیقت

دهمین جشنواره بین المللی مستند در مجموعه تلویزیونی سینما حقیقت و اینکه چگونه فیلم مستند بسازیم و  اینکه آن چیزی که یک مستند را زیبا می کند شروع فیلم

است .

با دیدن فیلم های دیگران و هیجان زده شدن نمی شود فیلم ساخت یا اگر در لحظه دیدن فیلمی ایده ای به ذهنمان برسد این الزاماً به این معنا نیست که می توانیم فیلم ساز

باشیم. حتی برای رسیدن به فضای فیلم داستانی، نباید به زعم آسان تر بودن  ازمستند سازی  شروع کنیم. بسیاری از عشاق سینما وقتی امکان و از آن مهم تر دانش ساخت

فیلم داستانی را ندارند به مستندسازی روی می آورند. حال آن که در مستند سازی علاوه بر شناخت هنر های مرتبط با سینما باید به مفاهیم دانشی در حوزه های دیگر هم

اشراف و یا حداقل آشنایی نسبی داشت.

حالا اگر هیجانی از دیدن فیلم های دیگران ایجاد شده باشد و احیاناً ایده ی مناسبی هم وجود داشته باشد، باید الفبای سینما را دانست: پیش تولید، مراحل تولید و ساخت و

پس تولید را شناخت. لنز و عدسی و نورپردازی را دانست و مفاهیم کاربردی نماهای مختلف را بشناسیم. می شود دوربین را برداشت و داخل دادگاهی شد و با آدم هایی که

به دادگاه مراجعه کرده اند مصاحبه کرد و از بعضی هایشان اجازه مصاحبه اختصاصی در فضای دیگری گرفت و به رازهای شخصی هر کدام پی برد. یا مثلاً دوربین را برداشت و از

چهره ی معروف شناخته شده ای فیلم ساخت.و بعد هم گفت که مستند پرتره ساخته ایم!

(2)

3
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>