انتقاد صریح امیرعلی نبویان : اصلا کی گفته نظر همه محترمه | فیلم

انتقاد صریح امیرعلی نبویان : اصلا کی گفته نظر همه محترمه | فیلم

انتقاد صریح امیرعلی نبویان : اصلا کی گفته نظر همه محترمه . انتقاد امیرعلی نبویان که میگوید چرا باید که نظر همه را در همه مسائل جویا شیم شاید همه صلاحیت نداشته باشند

(24)

25
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>