خوانندگی علیرضا بیرانوند با آهنگ لری در خندوانه | فیلم

خوانندگی علیرضا بیرانوند با آهنگ لری در خندوانه

خوانندگی علیرضا بیرانوند با آهنگ لری در خندوانه

علیرضا بیرانوند که اصالتا لر است مانند سری قبا که در خندوانه بود آهنگ لری خواند و مورد تشویق حاضرین قرار گرفت.

(۴۰)

41
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>