اولین صحبت های مهدی فخیم زاده در بیمارستان بعد از تصادف | فیلم

[mono_ir_video id=”895522″ qualities=”360,480,720,1080″]

اولین صحبت های مهدی فخیم زاده در بیمارستان بعد از تصادف | فیلم

اولین صحبت های مهدی فخیم زاده در بیمارستان بعد از تصادف . مهدی فخیم زاده در بیمارستان بعد از تصادف به هوش آمده است و اولین گفتگو خود را کرده است

(42)

43
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>