قاچ خندوانه : آهنگ لری بارو بارو توسط دانیال و بچه ها | فیلم

قاچ خندوانه : آهنگ لری بارو بارو توسط دانیال و بچه ها

قاچ خندوانه : آهنگ لری بارو بارو توسط دانیال و بچه ها

بارو بارو بارونه هی, دسه تو به و دسم بیا رمو و حونم هی, گل باغمی تو چش و چراغمی تو, چراغ حونم تونی مونس و یارمی تو

(۶۶)

67
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>