رسم زیبای خوزستانی ها از زبان مهمان ماه عسل | فیلم

رسم زیبای خوزستانی ها از زبان مهمان ماه عسل

رسم زیبای خوزستانی ها از زبان مهمان ماه عسل

موسوی از خوزستان به ماه عسل آمد و از مردمانش گفت. نماینده خوزستان در ماه عسل از رسم زیبایی گفت که دیدن آن بسیار جالب است.

(۱۶)

17
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>