نیما مسیحا جلوی دوربین مهران مدیری از فالش خوانی خواننده ها گفت | فیلم

[mono_ir_video id=”80075″ qualities=”360,480,720,1080″]

نیما مسیحا جلوی دوربین مهران مدیری از فالش خوانی خواننده ها گفت | فیلم

مهران مدیری با نیما مسیحا در رابطه با نبودنش و کم کار بودن او می پرسد و از دل پرش از دنیای موسیقی می گوید .

درچواب مهران مدیری در رابطه با کم کار بودنش می گوید موسیقی دستخوش تغییرات شده است , وقتی سلیقه شنونده عوض می شود و خواننده نتواند تنها به سلیقه شنونده توجه داشته باشد و قادر به خواندن آن چیزی که دوست ندارد نیست کم کار می شود و نمیتواند بخواند.  در ادامه می گوید این ما هستیم که خوراک شنیداری به مخاطبین می دهیم اما متاسفانه خوراک شنیداری عوض شده است و میتوانست خیلی بهتر از اینها باشد, خیلی از خواننده های ما فالش می خوانند ولی کسی متاسفانه در اینجا متوجه نمی شود و برایشان کف هم میزنند , در صورتیکه در خارج از کشور بخاطر داشتن مدرسه موسیقی حتی بجه های کوچک هم متوجه فالش در خوانندگی می شوند.

به گفته مهران مدیری در پیامد حرفهای نیما مسیحا همین موارد و مشکلات باعث شده خواننده های درجه یک ما تماشاگر بوده و منتظر مانده اند تا ببینن چه می شود و کار نمی کنند … .او  از ارادت به زنده یاد بابک بیات می کوید که وقتی برای اولین بار خدمتشان رسیده و شعرهای ایشان را خوانده , استاد بیات گفتند بعد خواننده اصلی این کارها ,دومین کسی هستی که کارهاشو به این خوبی میخوانی  . نیما مسیحا از نوازندگی و خوانندگی پدرش می گوید که مشوق اصلی او در راه موسیقی بوده است ,

(46)

47
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>