بخشی از سریال دنیای شیرین دریا | فیلم

بخشی از سریال دنیای شیرین دریا

کارگردان بهروز بقائی و منوچهر شمسایی. نویسنده علی خودسیانی و بازیگران اصلی ان فرهاد بشارتی عطیه غیشاوری مینا نوروزی فرد و زنده یاد پوپک گلدره . راوی و شخصیت اصلی این مجموعه دختری بنام دریا است(مرحوم پوپک گلدره) که با مادر و برادر و خواهرش زندگی می کند (پدر انها در دریا از دنیا رفته است) هر قسمت اتفاقی در دهکده انها که در شمال و کنار دریا قرار دارد می افتد. نزدیکترین فامیل های دریا خانواده هایش هستند . دریا در پایان هر روز خاطرات خود را از ان روز می نویسد دریا در بین بچه های انجا از همه بزرگتر است ..

(۲۴)

25
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>