بخشی از سریال دنیای شیرین دریا | فیلم

بخشی از سریال دنیای شیرین دریا

کارگردان بهروز بقائی و منوچهر شمسایی. نویسنده علی خودسیانی و بازیگران اصلی ان فرهاد بشارتی عطیه غیشاوری مینا نوروزی فرد و زنده یاد پوپک گلدره . راوی و شخصیت اصلی این مجموعه دختری بنام دریا است(مرحوم پوپک گلدره) که با مادر و برادر و خواهرش زندگی می کند (پدر انها در دریا از دنیا رفته است) هر قسمت اتفاقی در دهکده انها که در شمال و کنار دریا قرار دارد می افتد. نزدیکترین فامیل های دریا خانواده هایش هستند . دریا در پایان هر روز خاطرات خود را از ان روز می نویسد دریا در بین بچه های انجا از همه بزرگتر است ..

(۷)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>