بخشی از دور همی و مبحث پایتخت نشینی | فیلم

بخشی از دور همی و پایتخت نشینی

این بخش از دورهمی با اجرای زیبای مهران مدیری پرداخته می شود به پایتخت نشینی و تهرانی ها و اصطلاحاتشون . راجع به اینکه چه امکاناتی در تهران هست و در شهرستانها نیست.

(۱۲)

13
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>