حمایت آزاده نامداری از حسن روحانی : پشت هم باشیم | فیلم

حمایت آزاده نامداری از حسن روحانی : پشت هم باشیم | فیلم

حمایت آزاده نامداری از حسن روحانی : پشت هم باشیم 

بسم الله الرحمن الرحيم.
همراه مردم بودن وظيفه ي همه ي ماست،اما اين روزها سكوت كردن راستش اصلا در كاراكتر من نيست،مسائل سياسي بسيار پيچيده وتخصصي است نه يك امر هيجاني.اوضاع داخلي،اجتماعي،بين المللي همه وهمه در وضعيت جامعه نقش دارند،از هنرمنداني كه يك روز محكم ايستادند وبه كانديداي مورد نظرشان رأي دادند خواهش ميكنم هيجان زده وجوگير نباشيد لااقل مردانه تا پايان دولت دكتر روحاني پشت ايشان راخالي نكنيد اگر سواد سياسي نداريد سكوت كنيد يكروز هيجان رنگ بنفش نگيريد وحالا روي موج سوار نشويد و دائم پشيمانم پشيمانم سر ندهيد،يادتان هست اواخر دولت هشتم همه همينطور مثل مردم كوفه جاخالي داديد و هي ازكلمه ي زشت خالي بند استفاده كرديد؟آخرش چي شد؟هشت سال كيف كرديد،نه؟؟حالا دوباره شروع كرديد به جاخالي دادن،چرا محكم پشت نظراتتان نمي ايستيد؟اگر انقدر بي مايه ايد چرا براي موج سواري اصلا بنفش پوشيديد؟ مگر سياست شوخي است .ماعادت كرديم تا دردمان آمد جاخالي بدهيم،صبح زنده باد مصدق،عصرمرگ بر مصدق بگوييم،كمي صبورباشيم، باهم سختي هاراتحمل كنيم جامعه رابه خطر شكاف نيندازيم ولااقل تاپايان اين دوره روي حرفمان بايستيم، براي احترام به خودمان ورأي مان.انقدر دشمنان را شاد نكنيم.لطفا.ما خواهان ثبات دركشورمان هستيم،نه براندازيم،نه خواهان جنگ،ما شهيد داديم،براي خاكمان،براي حرم مقدسمان،براي عقايدمان،لطفا پشت هم باشيم??وموج سواري نكنيم اين كار آدمهاي تو خالي است.
#آزاده_نامداري
پ.ن.بخداكه فشار اقتصادي براي همه ي ماست اززندگي هم خبرنداريم اما مملكتمان راراحت بدست نياورديم كه حالا راحت ازهم فرو بپاشيم.?

(17)

18
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>