حمایت آزاده نامداری از حسن روحانی : پشت هم باشیم | فیلم

حمایت آزاده نامداری از حسن روحانی : پشت هم باشیم | فیلم

حمایت آزاده نامداری از حسن روحانی : پشت هم باشیم 

بسم الله الرحمن الرحیم.
همراه مردم بودن وظیفه ی همه ی ماست،اما این روزها سکوت کردن راستش اصلا در کاراکتر من نیست،مسائل سیاسی بسیار پیچیده وتخصصی است نه یک امر هیجانی.اوضاع داخلی،اجتماعی،بین المللی همه وهمه در وضعیت جامعه نقش دارند،از هنرمندانی که یک روز محکم ایستادند وبه کاندیدای مورد نظرشان رأی دادند خواهش میکنم هیجان زده وجوگیر نباشید لااقل مردانه تا پایان دولت دکتر روحانی پشت ایشان راخالی نکنید اگر سواد سیاسی ندارید سکوت کنید یکروز هیجان رنگ بنفش نگیرید وحالا روی موج سوار نشوید و دائم پشیمانم پشیمانم سر ندهید،یادتان هست اواخر دولت هشتم همه همینطور مثل مردم کوفه جاخالی دادید و هی ازکلمه ی زشت خالی بند استفاده کردید؟آخرش چی شد؟هشت سال کیف کردید،نه؟؟حالا دوباره شروع کردید به جاخالی دادن،چرا محکم پشت نظراتتان نمی ایستید؟اگر انقدر بی مایه اید چرا برای موج سواری اصلا بنفش پوشیدید؟ مگر سیاست شوخی است .ماعادت کردیم تا دردمان آمد جاخالی بدهیم،صبح زنده باد مصدق،عصرمرگ بر مصدق بگوییم،کمی صبورباشیم، باهم سختی هاراتحمل کنیم جامعه رابه خطر شکاف نیندازیم ولااقل تاپایان این دوره روی حرفمان بایستیم، برای احترام به خودمان ورأی مان.انقدر دشمنان را شاد نکنیم.لطفا.ما خواهان ثبات درکشورمان هستیم،نه براندازیم،نه خواهان جنگ،ما شهید دادیم،برای خاکمان،برای حرم مقدسمان،برای عقایدمان،لطفا پشت هم باشیم🙏🏼وموج سواری نکنیم این کار آدمهای تو خالی است.
#آزاده_نامداری
پ.ن.بخداکه فشار اقتصادی برای همه ی ماست اززندگی هم خبرنداریم اما مملکتمان راراحت بدست نیاوردیم که حالا راحت ازهم فرو بپاشیم.🌿

(۱۳)

14
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>