فریاد های ابراهیم حاتمی کیا از کدام نقد بود ؟ | فیلم

فریاد های ابراهیم حاتمی کیا از کدام نقد بود ؟ | فیلم

فریاد های ابراهیم حاتمی کیا از کدام نقد بود ؟  . به نظر می رسد نقد دو منتقد برنامه سینما دو در باره «به وقت شام» حاتمی کیا را عصبانی کرده است.

(۲)

3
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>