عصبانیت شدید مرتضی حسینی از عملکرد زشت برادرش محمد حسینی در قبال خسارات به مساجد و اماکن عمومی | فیلم

عصبانیت شدید مرتضی حسینی از عملکرد زشت برادرش محمد حسینی در قبال خسارات به مساجد و اماکن عمومی | فیلم

عصبانیت شدید مرتضی حسینی از عملکرد زشت برادرش محمد حسینی در قبال خسارات به مساجد و اماکن عمومی  . مرتضی حسینی: برادرم امروز کثیف‌ترین آدم است!

(۲۰۴)

205
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>