سالن همایش‌ میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران

بر حسب