رصد سیاره زهره سه‌شنبه‌ ۲۰ شهریور ماه‌ ۹۷ | فیلم

رصد سیاره زهره سه‌شنبه‌ ۲۰ شهریور ماه‌ ۹۷

رصد سیاره زهره سه‌شنبه‌ ۲۰ شهریور ماه‌ ۹۷

سیاره زهره ، بدون ماه است و در مدار تقریباً دایره‌واری به‌دور خورشید می‌گردد. رصد آن را در ۲۰ شهریور ماه‌ ۹۷ مشاهده میکنید.

(۸)

9
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>