فوران گل و لجن در جنوب سوئیس بعد از رانش زمین | فیلم

فوران گل و لجن در جنوب سوئیس بعد از رانش زمین

فوران گل و لجن در جنوب سوئیس بعد از رانش زمین

رانش زمین در روستای گوگنه روی داد.در این حادثه طبیعی به کسی آسیبی نرسید. فوران گل و لجن در شاموسون مشابه فوران گدازه های آتشفشانی بود.

(۹)

10
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>