فراز پایانی دعای توسل در حضور رهبر معظم انقلاب | فیلم

فراز پایانی دعای توسل در حضور رهبر معظم انقلاب

فراز پایانی دعای توسل در حضور رهبر معظم انقلاب

فراز پایانی دعای توسل در حضور رهبر معظم انقلاب در عزاداری رهبر معظم انقلاب۹۷/۶/۲۹

(۴)

5
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>