هیئت عزاداری بعثت یزد، محرم | فیلم

هیئت عزاداری بعثت یزد، محرم

هیئت عزاداری بعثت یزد، محرم

غره مشو که ملک ری – با تو وفا نمی‌کند آه ستم‌کشیدگان – بدان! خطا نمی‌کند تکیه به منبر دادی- بوسه به خنجر دادی نام خدا را بردی- حق مسلمان خوردی

(۱۴۱)

142
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>