گاو ها هم گوش میدهند!

گاو ها هم گوش میدهند!

چند نفر نوازنده سبک جاز برای گاو ها ساز می زنند و نکته جالب این ویدیو جمع شدن و گوش دادن گاو هاست

(۴)

گاو ها هم گوش میدهند!

4
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>