رکورد سریع ترین نوازندگی پیانو توسط یک جوان و ثبت در گینس

رکورد سریع ترین نوازندگی پیانو توسط یک جوان و ثبت در گینس

رکورد سریع ترین نوازندگی پیانو توسط یک جوان توسط داوران گینس ثبت شد. این جوان در حضور تماشاگران  با حرکات تند دست خود رکورد سریع ترین انگشت گذاری روی کلاویه های پیانو را در یک دقیقه شکست و به نام خود در کتاب گینس ثبت کرد.

(۱۰۵)

106
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>