تمرین گروه ناصر چشم آذر

تمرین گروه ناصر چشم آذر

تمرین گروه ناصر چشم آذر با حضور چهره های شاخصی مانند , حسین شریفی , علی جعفری پویان و … برگزار شد

(۱۴)

15
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>