نوازندگی شگفت انگیز کودک درام نواز

[mono_ir_video id=”49561″ qualities=”360,480,720,1080″]

نوازندگی شگفت انگیز کودک درام نواز

این کودک به صورت اعجاب آوری درام نوازی میکند , خیلی جالب است که بدانید که درام نوازی یکی از پیچیده ترین سازهای عمومی است.

(50)

51
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>