کنسرت گروه چارتار با آهنگ آسمان هم زمین می خورد اردیبهشت ۹۶ | فیلم

کنسرت گروه چارتار با آهنگ آسمان هم زمین می خورد اردیبهشت ۹۶

کنسرت گروه چارتار با آهنگ آسمان هم زمین می خورد اردیبهشت ۹۶

متن آهنگ آسمان هم زمین می خورد از چارتار :

صدایم را بیاد آور گر آواز غمگینی بپاشد ,

من این شعر گرانم که از ارزان و ارزانی جدا شد
من هرچند با تو زیبا ترم , بر عاشقت آفرینی بگو
تابیده ام من به شعر تنت میخوانمت خط به خط مو به مو
بیتاب میشود سوزی ماندنت , بی طب تند پیراهنت
شک نکن من که هیچ آسمانم زمین می خورد
بی تو بی شب افروزی ماندنت ، بی تب تند و پیراهنت
شک نکن من که هیچ آسمان هم زمین می خورد

صدایم را به یاد آور , اگر آواز غمگینی به پا شد
من این شعر گرانم که از ارزان و ارزانی جدا شد
من هر چه ام با تو زیبا ترم , بر عاشقت آفرینی بگو
تابیده ام من به شعر تنت ، می خوانمت خط به خط ، مو به مو
بی تو بی شب افروزی ماندنت , بی تب تند و پیراهنت
شک نکن من که هیچ آسمان هم زمین می خورد
بی تو بی شب افروزی ماندنت , بی تب تند و پیراهنت
شک نکن من که هیچ آسمان هم زمین می خورد

(۶۲)

63
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>