آهنگ آشوبم از چارتار در کنسرت اردیبهشت ۹۶ | فیلم

آهنگ آشوبم از چارتار در کنسرت اردیبهشت ۹۶

آهنگ آشوبم از چارتار در کنسرت اردیبهشت ۹۶

متن آهنگ آشوبم :

تنها تویی تو ، که می تپی به نبضِ این رهایی
تو فارغ از وفور سایه هایی

باز آ که جز تو جهان من حقیقتی ندارد
تو می روی که ابر غم ببارد
به سمتِ ماندنت راهی
نمی شوی چرا گاهی
ستاره هدیه کن به مشت پوچ شب ها

شمرده تر بگو با من
حروف رفتنت ، تا من
بگیرم از دلت همه بهانه ها را

آشوبم ، آرامشم تویی
به هر ترانه ای سر می کشم تویی
سحر اضافه کن به فهمِ آسمانم

آشوبم ، آرامشم تویی
به هر ترانه ای سر می کشم تویی
بیا که بی تو من غمِ دو صد خزانم

بگذار بگویم که از سراب این و آن بریدم
من از عطش ترانه آفریدم

به سمتِ ماندنت راهی
نمی شوی چرا گاهی
ستاره هدیه کن به مشت پوچ شب ها

 

شمرده تر بگو با من
حروف رفتنت ، تا من
بگیرم از دلت همه بهانه ها را

آشوبم ، آرامشم تویی
به هر ترانه ای سر می کشم تویی
سحر اضافه کن به فهمِ آسمانم

آشوبم ، آرامشم تویی
به هر ترانه ای سر می کشم تویی
بیا که بی تو من غمِ دو صد خزانم

(۶۵)

66
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>