اجرای بداهه وحید تاج در محفلی خصوصی | فیلم

اجرای بداهه وحید تاج در محفلی خصوصی

اجرای بداهه وحید تاج در محفلی خصوصی با شعری از باباطاهر
الهی دل بلا بی دل بلا بی گنه چشمان کره دل مبتلا بی
اگر چشمان نکردی دیده بانی چه داند دل که خوبان در کجابی
بیا سوته دلان گردهم آئیم سخنها واکریم غم وانماییم
ترازو آوریم غمها بسنجیم هر آن سوته تریم وزنین تر آئیم
ته کت نازنده چشمان سرمه سایی ته کت زیبنده بالا دلربایی
ته کت مشکین دو گیسو در قفایی بمو واجی که سرگردان چرایی
جهان بی‌وفا زندان ما بی گل غم قسمت دامان ما بی
غم یعقوب و محنت‌های ایوب همه گویا نصیب جان ما بی
خوش آن ساعت که یار از در آیو شو هجران و روز غم سر آیو
زدل بیرون کنم جانرا بصد شوق همی واجم که جایش دلبر آیو
زشورانگیزی چرخ و فلک بی که دایم چشم بختم پر نمک بی
دمادم دود آهم تا سما بی پیاپی سیل اشکم تا سمک بی
خوشا آنان که با ته همنشینند همیشه با دل خرم نشینند
همین بی رسم عشق و عشقبازی که گستاخانه آیند و ته بینند

(۱۹)

20
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>