آهنگ فریاد از این دل از حمید مفرح : یک دم نگشتم من شاد از این دل | فیلم

[mono_ir_video id=”380631″ qualities=”360,480,720″]

آهنگ فریاد از این دل از حمید مفرح : یک دم نگشتم من شاد از این دل | فیلم

آهنگ فریاد از این دل از حمید مفرح : یک دم نگشتم من شاد از این دل

متن آهنگ حمید مفرح فریاد از این دل

یک دم نگشتم من شاد از این دل

ای بی وفا دوست فریاد از این دل

پرده مرا شکستی وای ای داد از این دل

عهد مرا پس… وای ای فریاد از این دل

زان چشم جادو مست نگاهم

دل رفته از دست گمگشته راهم

تنها خدا گذار من بی گناهم

چشم دلم به راهه وای من بی پناهم

یارم چه دارم در این دنیا جز بی وفا نگاری

تا رفته او از کنار من کو صبر و کو قراری

فریادم ای فتنه گوی من بگرفته راه گلوی من

گمگشته راهم لبریز آهم

در دست طوفان چون پر کاهم

تنها خدا گواه من بیگناهم

چشم دلم به راهه وای من بی پناهم

یارم چه دارم در این دنیا چون بی وفا نگاری

تا رفته او از کنار من کو صبر و کو قراری

فریادم ای فتنه گوی من بگرفته راه گلوی من

گمگشته راهم لبریز آهم

در دست طوفان چون پر کاهم

(65)

66
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>