دکلمه امیر غفارمنش در آلبوم نه من منم ساسان پاشایی | فیلم

دکلمه امیر غفارمنش در آلبوم نه من منم ساسان پاشایی | فیلم

دکلمه امیر غفارمنش در آلبوم نه من منم ساسان پاشایی . غفارمنش در اینستاگرام خود نوشت :‌

استقبال عالی شما بزرگواران از البوم ساسان پاشایی جای شکر و تشکر فراوان داره

متن آهنگ ساسان پاشایی بنام من نه منم

باطن و ظاهرم تویی من نه منم نه من منم

غایب و حاضرم تویی  من نه منم نه من منم

خلق نمود و بود تو من عدم و وجود تو

عین مظاهرم تویی من نه منم نه من منم

سایه و روشنم تویی گل تو و گلشنم تویی

منظر و ناظرم تویی من نه منم نه من منم

نیستی از تو هست شد عالمی از تو مست شد

باده و ساغرم تویی من نه منم نه من منم

قهر منی و الفتم نو ر منی و ظلمتم

مومن و کافرم تویی من نه منم نه من منم

در سر من هوای تو خلوت دل سرای تو

شاهد و ساغرم تویی من نه منم نه من منم

ای تو سروربخش من مهری و نوربخش من

آیت با هرم توی  من نه منم نه من منم

(۲۵)

26
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>