اجرا آهنگ به درد گریه میخورم از رضا شیری و مرتضی ساعتچی | فیلم

اجرا آهنگ به درد گریه میخورم از رضا شیری و مرتضی ساعتچی | فیلم

اجرا آهنگ به درد گریه میخورم از رضا شیری و مرتضی ساعتچی 
داشتیم واسه فردا آهنگ به درد گریه میخورم رو فیلم میگرفتیم با کمال و فیلم برداریه و کارگردانى عباس بهشتى که مرتضى ساعت چى گفت این آهنگ رو بخونیم که شعرش واسه خود مرتضى ست .
نباشی از نبودنت به درد گریه میخورم
خیال نکن به داشتنت عوض شده تصورم
نه نه نرو کنار من کسی به جز تو جای نداره بعد از این
کسی محال بعد از تو دلم قدم بزاره نه نه نرو
برام کسی شبیه تو نبوده برای رفتنت تو زوده
دنیا چقدر تو عشق حسوده نرو نگو از عشق پا پس کشیدی
نکوش منو با نا امیدی بی من چطور ادامه میدی

♫♫♫♫♫♫

♫♫♫♫♫♫

نباشی از نبودنت به درد گریه میخورم
خیال نکن به داشتنت عوض شده تصورم
نه نه نرو کنار من کسی به جز تو جای نداره بعد از این
کسی محال بعد از تو دلم قدم بزاره نه نه نرو
برام کسی شبیه تو نبوده برای رفتنت تو زوده
دنیا چقدر تو عشق حسوده نرو نگو از عشق پا پس کشیدی
نکوش منو با نا امیدی بی من چطور ادامه میدی

(۱۹)

20
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>