سه تار نوازی انوش جهانشاهی نوازنده و محقق موسیقی بهمراه دختربچه هارپ نواز | فیلم

سه تار نوازی انوش جهانشاهی نوازنده و محقق موسیقی بهمراه دختربچه هارپ نواز | فیلم

سه تار نوازی انوش جهانشاهی نوازنده و محقق موسیقی بهمراه دختربچه هارپ نواز

هارپ سازی است خارجی و زادگاهش یونان بوده و امروزه در بیشتر ارکستر سمفونیک های دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ نسبتی با ایران و چنگ ندارد. چنگ در ایران سازی بسیار کوچک با چند سیم بوده که در زمان ساسانیان و باربد و نکیسا کاربرد داشته است. می گویند که هارپ تکامل پیدا کرده چنگ است، در صورتی که این گونه نیست و همه سیستم هارپ با چنگ متفاوت است و اصلاً امروزه کسی تا کنون ساز چنگ را از نزدیک ندیده است تا بتواند در مورد چند و چون آن چیزی بگوید، از ساز چنگ تنها تصاویری در کتاب ها و نقاشی های گذشته به دست آمده و خود من هم چنگ را ندیدم و نمی دانم چگونه سازی بوده است. اما به هر روی هارپ سازی است اروپایی.
انتظامی: می گویند ساز چنگ از ایران به اروپا و ترکیه و یونان می رود و آن جا بر روی این ساز کار می کنند و سازی بدون پدال را به وجود می آورند که البته بدون پدالش در ایران رایج است. به نظر من هارپ ریشه ای ایرانی دارد در واقع چنگی است که تکامل پیدا کرده اما آن چنگی که در نقاشی ها و آثار گذشته دیده می شود با این سازی که امروزه به نام هارپ و در ارکسترها مورد استفاده قرار می گیرد بسیار متفاوت است.

(۱۷)

18
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>