محمد معتمدی در مورد تصنیف قدیمی کشمکش که در برنامه اینترنتی وقت خواب اجرا شد میگوید | فیلم

محمد معتمدی در مورد تصنیف قدیمی کشمکش که در برنامه اینترنتی وقت خواب اجرا شد میگوید | فیلم

محمد معتمدی در مورد تصنیف قدیمی کشمکش که در برنامه اینترنتی وقت خواب اجرا شد میگوید . وی در اینستاگرام خود نوشت :
در مورد تصنیف قدیمی کشمکش که در برنامهء اینترنتی وقت خواب اجرا شد نکته ای قابل ذکر است:
اصل این تصنیف که در نغمهء بیات ترک و به روایتی متعلق به عارف قزوینی است بسیار کوتاه است و تنها شامل دوبیت زیر می باشد:
————
کشمکش و گیر و دار اگر گذارد
کجروی روزگار اگر گذارد
بانگ موذن مرا کشد به مسجد
نالهء جانسوز تار اگر گذارد
———–
هنگام ضبط آلبومی که رادیو فرانسه باصدای اینجانب منتشر کرد تصمیم گرفتم این تصنیف را در آن آلبوم اجرا کنم. اما به خاطر کوتاه بودن آن، دو فراز دیگر در گوشهء “شکسته” به آن اضافه نمودم که شعر و آهنگ آن دو فراز،سروده و ساختهء شخص اینجانب می باشد:
————–
خواهم که دهم دل پس از این به پند ناصح
آن لعل لب و چشم خمار اگر گذارد
ای لاله عذارم
خون شد دل زارم
گفتم نکنم شکوه دگر ز بی قراری
آن سلسلهء زلف نگار اگر گذارد
آن چشم خماراگر گذارد
—-
بنده تا حد امکان سعی نمودم در شیوهء ملودی و شعر شباهت به آثار عارف و شیدا حفظ گردد.
تقدیم به شما عزیزان💐
تا دقایقی دیگر هم در کانال تلگرام بصورت کامل این تصنیف تقدیمتان خواهد شد.
کانال تلگرام بنده:
@ motamedi_official
نوازندهء عود: امیر مهدی مقدم
نوازنده دایره: پویان جمشیدی

(۱۲۳)

124
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>