نام گذاری ۲۵ فوریه به نام حافظ ناظری در تقویم ایالت کالیفرنیا | فیلم

نام گذاری ۲۵ فوریه به نام حافظ ناظری در تقویم ایالت کالیفرنیا | فیلم

نام گذاری ۲۵ فوریه به نام حافظ ناظری در تقویم ایالت کالیفرنیا . ناظری در اینستاگرام نوشت :

امروز، پیام های زیبای شما عزیزانم، یکی از روزهای خاص زندگی ام را به من یادآوری کرد. اکنون که بعد از یازده سال به گذشته نگاه می کنم، درک می کنم که باور به اهداف و ایمان داشتن به رویاهای قلبی تا چه میزان می تواند از روح انسان در مقابل نا ملایمات محافظت کند و برای ادامه دادن مسیر و حتی ساختن راه های تازه برای میسر شدن آرزوها به او قدرت دهد.
از دوران جوانی همیشه سعی کرده ام بدون توجه به قضاوت ها، به ندای درونی قلبم گوش فرا دهم و همیشه در پی خلق مسیری نو به سوی تحقق بزرگ ترین رویایم، یعنی شناساندن جواهر موسیقی ایرانی به جهانیان باشم. انتشار آلبوم ناگفته در ابتدا، به دلیل عدم حضورم در ایران به مدت چهارده سال، موج عجیبی از انتقادات و قضاوت ها را به وجود آورد. اما زمان همیشه بهترین آشکار کننده ی حقایق بوده است و نشان داد که با بال های زخمی از سنگ اندازی ها هم می توان همچنان اوج گرفت و پرواز کرد.

امروز روز بیست و پنجم فوریه در تقویم آمریکا، نه متعلق به من، بلکه متعلق به مردم عزیز ایران است و در این دوران ارزشش دو چندان می شود، چراکه دولت جدید آمریکا در حالی این چنین سر ستیز با ایران و ایرانی دارد، که یکی از سیصد و شصت و پنج روز سالش متعلق به همان کشور است.

۱۱ years ago, I was honored by San Diego county in California United States to be declared 25th of February as “Hafez Nazeri Day”. I really hope for my country and United States to have a peaceful and respectful connection. Everyone wants peace and love in our world.

(۲۷۷)

278
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

۲ دیدگاه

  • نازیلا میلانی
    پاسخ

    حافظ ناظری خیلی دروغگو و عوام فریب هست.

    February 25, 2006 was named “SHAHRAM NAZERI DAY” in San Diego County by the Mayor and the Chairman of San Diego’s Board of Supervisors. Soon after this date, Shahram Nazeri also received a recognition award from the Congress of the United States, and was invited to perform and lecture at Stanford University, Columbia University, University of California Berkeley, University of California Los Angeles UCLA, Emory University in Atlanta, and Harvard University where he was recognized for his pioneering efforts in introducing Rumi to the West as well as for his innovations in Persian music.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>