دختر کوچک دوتار نواز شش سال دارد در مکتب استادان ارزشمند خراسان موسیقی مقامی تلمذ کرده | فیلم

دختر کوچک دوتار نواز شش سال دارد در مکتب استادان ارزشمند خراسان موسیقی مقامی تلمذ کرده

دختر کوچک دوتار نواز شش سال دارد در مکتب استادان ارزشمند خراسان موسیقی مقامی تلمذ کرده

پیروز ارجمند آهنگساز و سرپرست اسبق موسیقی این ویدئو زیبا را در صفحه اینستاگرام خود انتشار داده است.و اینچنین در صفحه خود نوشته است :

موسیقی در خراسان ممنوع است. !!! دختر کوچک سرزمینم، شش سال دارد، به فرهنگ موسیقی دیارش علاقه دارد و در مکتب استادان ارزشمند خراسان موسیقی مقامی تلمذ می کند. . او از نسل “بخشی” های آینده است. آیین موسیقایی بخشی های خراسان در یونسکو ثبت جهانی شده پس او میراث دار آیینی کهن است که متعلق به همه مردمان جهان است. او و امثال او در زمانه ما کم نیستند.

خانواده هایی که به غذای سالم روحی فرزندشان می اندیشند و چه بهتر که از آبشخور فرهنگ غنی ایران او را سیراب می کنند. به آینده ایران امیدوارم، چرا که چنین مادران و پدرانی نیز، خواهد داشت.
چند روز پیش نوای دوتار، قُشمه، سرنا، دهل و آواز مردمان نجیب شمال خراسان را شنیدم از استادانی بزرگ و کهنسال همچون آی محمد یوسفی و براتعلی یگانه تا کودکانی پنج ساله.
آرزو داشتم کسانی که موسیقی را در سرزمین خراسان ممنوع کردند می دیدند که چه فضای روحانی و معنوی واقعی در آنجا حاکم بود. این هنرمندان نه در پی جاه هستند و نه مال و نه رانت خواری. هر چند خیلی نامهربانی و جفا از دولت ها می بینند ولی نجیبانه، به کارشان که پراکندن عشق و احساس و معرفت است ادامه می دهند. قدر این میراث های معنوی را بدانیم، شاید زمانی دیگر، دیر شده باشد….

 

(۲۹)

30
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>