اجرای زیبای محمدرضا هدایتی در برنامه بفرمایید شام ایرانی | فیلم

اجرای زیبای محمدرضا هدایتی در برنامه بفرمایید شام ایرانی | فیلم

اجرای زیبای محمدرضا هدایتی در برنامه بفرمایید شام ایرانی 

دلم می خواد ببینمت
بازم بخندی تو نگام
آخه فقط تو می دونی
از زنده بودن چی می خوام

دلم بهم می گفت تو رو
میشه یه جورِ دیگه خواست
آخه فقط قلبِ توئه
که با من انقدر سربه راست

از تو دلگیرم
که نیستی کنارم
من دارم می میرم
تو کجایی؟؟!!!
من باز بی قرارم

می دونی جز تو
کسی رو ندارم
باورم نمیشه
انقدر آسون رفتی
از کنارم

از تو دلگــــــیــــــرم

از تو دلگیرم
که نیستی کنارم
من دارم می میرم
تو کجایی؟؟!!!
من باز بی قرارم

می دونی جز تو
کسی رو ندارم
باورم نمیشه
انقدر آسون رفتی
از کنارم

از تو دلگــــــیــــــرم

(۱۰۱)

102
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>