امیر تتلو : قهرمان اونه که نگران سرزمینه , نگران درد میهنه | فیلم

امیر تتلو : قهرمان اونه که نگران سرزمینه , نگران درد میهنه | فیلم

امیر تتلو : قهرمان اونه که نگران سرزمینه , نگران درد میهنه .

 

متن آهنگ جدید امیر تتلو قهرمان

این یکی واسه پشته هم بودنه واهس جاری شدنه عشق واسه قهرمانی

اون عینه تیر و کمونه هر چی بخواد همونه

هر چی عقب بکشی با قدرت بیشتری میره جلو عینه شیر
سعی میکنه نخوابه بیدار عینه آفتاب کاری اصا نداره کی خوبه کی بد اونکه نمیتونه نتابه
اون عین بارونه نمیشه محل نذاره کاری اصا نداره اون نمیتونه نباره
قهرمان اونه که فقط خداشو داره سر هر امتحان میکنه همه تقلباشو پاره
متکیه به بازوهاش و واقعیه قانوناش اونم تو یه جا که همه تفکرا شعاره
قهرمان یعنی من که جنگیدم با باطنم یعنی جنگیدم با ذات بد و نبخشیدن و نفهمیدن
قهرمان یعنی نترسیدن به مشکلات خندیدن نه از مشکلا که در میرن میشن بدتر از اهریمن
فقط سر رقصیدن لخته چند زن دیدن بازم میگم قهرمان یعنی من که نرفتم از کشورم
یعنی آقام که یاد داد چیزی از کسی کش نرم یعنی اینقده دویده که جف پاها کردش ورم

و یادش رفته کشورم آخه قهرمانا تنهان ولی هم آرومو مشتین

هم به موقعش وحشین و تا تهش میرن و تا تهشو دیدن
جای اینکه سوراخ کنن زیرشونو ناخدای کشتین

قهرمان یعنی پدر که سایه اش رو سرمه

یه قهرمان یعنی اونکه مدافع حرمه یعنی اونکه افتخار کشورمه
قهرمان اونه که نگرانه سرزمینمه نگرانه درد میهنه نگرانه قلبش میزنه

قهرمان اونه که فقط خداشو داره سر هر امتحان میکنه همه تقلباشو پاره
متکیه به بازوهاش و واقعیه قانوناش اونم تو یه جا که همه تفکرا شعاره

قهرمان اونه که فقط خداشو داره سر هر امتحان میکنه همه تقلباشو پاره
متکیه به بازوهاش و واقعیه قانوناش اونم تو یه جا که همه تفکرا شعاره

 

 

 

(۶۱)

62
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>