امیر تتلو از نبود امکانات برای رسیدن به قهرمانی گفت و شکرگذاری کرد | فیلم

امیر تتلو از نبود امکانات برای رسیدن به قهرمانی گفت و شکرگذاری کرد | فیلم

امیر تتلو از نبود امکانات برای رسیدن به قهرمانی گفت و شکرگذاری کرد. وی در اینستاگرام خود نوشت:

یه ذره کششى رفتم و با خودم کلنجار رفتم که عضلاتم ول کنه بتونم برم تمرین !! راستش اینجور برنامه اى که من درنظر داشتم واسه #قهرمانى ، ۴ ساله و با این فشردگى ، احتیاج به خیلى امکانات داشت مثلا یه ماساژور تمام وقت صد در صد احتیاج بود با این حجم تمرینى ، چون عضلاتو وقتى زیاد تحت فشار میذارى حتما باید ماساژ و ریکاورى رو هم داشته باشى !! هواى آزاد و زمین چمن و تنفس رو تمرینا صد در صد نیاز داشت و خیلى مسائل دیگه که خیلى جاها کم لطفى شد !! امّا مهم اینجاست که من با همه ى این حرفا هنوز تو راه قهرمانى هستم و خیلى خیلى هم از قبل با انگیزه تر ، آماده تر و نزدیکترم 😉 از لحظه به لحظش هم واستون پست گذاشتم که واسه قهرمانیه بى امکاناتتون ، سند داشته باشین 😅 خدایا شکرت و مرسى که هستى 🙏🏻🌟 ٧

(۹)

10
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>