تصنیف «سنگ خارا» به خوانندگی علیرضا قربانی و رهبری فرهاد فخرالدینی | فیلم

تصنیف «سنگ خارا» به خوانندگی علیرضا قربانی و رهبری فرهاد فخرالدینی

جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرم…

تصنیف “سنگ خارا”
آواز :علیرضا قربانی
رهبر ارکستر :فرهاد فخرالدینی
آهنگساز :علی تجویدی
شاعر :معینی کرمانشاهی

 

متن ترانه با صدای علیرضا قربانی :

شمع خود سوزی چو من در میان انجمن
گاهی اگر آهی کشد دلها بسوزد
جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرم
سنگ خارا را گواه این دل شیدا بگیرم
مو به مو دارم سخنها
نکته ها از انجمنها
بشنو ای سنگ بیابان
بشنوید ای باد و باران
با شما همرازم اکنون
با شما دمسازم اکنون
جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرم
سنگ خارا را گواه این دل شیدا بگیرم
مو به مو دارم سخنها
نکته ها از انجمنها
بشنو ای سنگ بیابان
بشنوید ای باد و باران
با شما همرازم اکنون
با شما دمسازم اکنون
یک چنین آتش به جان
مصلحت باشد همان
با عشق خود تنها شود
تنها بسوزد
من یکی مجنون دیگر
در پی لیلای خویشم
عاشق این شور و حالعشق بی پروای خویشم
تا به سویش ره سپارم
سر زمستی بر ندارم
من پریشان حال دل خوش
با همین دنیای خویشم
جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرم
سنگ خارا را گواه این دل شیدا بگیرم
مو به مو دارم سخنها
نکته ها از انجمنها
بشنو ای سنگ بیابان
بشنوید ای باد و باران
با شما همرازم اکنون
با شما دمسازم اکنون

(۱۳۹۷)

1398
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>