بخشی از آهنگ محبوب هتل کالیفرنیا از گروه ایگلز | فیلم

بخشی از آهنگ محبوب هتل کالیفرنیا از گروه ایگلز

شاید بتوان گفت یکی از محبوبترین ترانه ها برای چندین دهه آن را نامید هتل کالیفرنیا از گروه ایگلز که در ایران هم محبوبیت بسیار زیادی دارد بالاخص در میان نوازندگان گیتار اما اگر به شعر آن توجه کرده باشید .

متوجه مرموز بودن و بنوعی معما گونه بودن آن میشوید پس در این قسمت هم توضیحاتی در مورد مفهوم این ترانه به همراه تبلچر آن داده خواهد شد.

سرایندگان ترانه:
دان فلدر، دان هنلی، گلن فری ۷ می ۱۹۷۷ گروه ایگلز در سال ۱۹۷۱ توسط دان هنلی، رندی میسنر، گلن فری و باری لیدن تشکیل شد.

ترانه هتل کالیفرنیا توسط گروه سروده و اجرا شد و مدتی طولانی به عنوان یکی از محبوب ترین ترانه های زمان خود مورد استقبال قرار گرفت. ایگلز در سال ۱۹۸۲ منحل شد.
هتل کالیفرنیا مضمونی رازآلود دارد، شاید رازآلود بودن ترانه ها و اشعار راک دهه هفتاد را بخوبی بتوان در این ترانه دریافت.

این هتل مکانی است جادویی، جایی که در شبی غیرمنتظره وارد آن می شوی، همهمه آدمها را می شنوی و کسانی را می بینی که نمی دانی وجود دارند یا نه، آیا آنچه می بینی واقعی است؟
آیا آنچه می بینی فقط تصویر ذهنی تو نیست؟

و سرانجام زمانی که از وحشت یا از فرط سووال راهی به سوی بازگشت می یابی، می بینی هیچ راهی برای بازگشت نیست.
هتل کالیفرنیا شاید پایان تست، پایان همه چیز…
.هتل کالیفرنیا در شاهراهی متروک و تاریک، باد سرد در موهایم می پیچید بوی گرم کولیتاس(۱) در هوا پیچیده بود رو به رویم در دوردست، نوری دیدم که سوسو می زد سرم سنگین و چشمانم تار شده بود برای شب یک جا نگه داشتم زن آنجا ایستاده بود، در آستانه درگاه صدای زنگ اعلام ورود را شنیدم با خودم فکر کردم این جا می تواند بهشت باشد، یا می تواند جهنم باشد.

(۱۸)

19
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>