اهمیت ریتم در آفریقا و نقش آن در زندگی روزمره و کار و فعالیت |فیلم

اهمیت ریتم در آفریقا و نقش آن در زندگی روزمره و کار و فعالیت

اهمیت ریتم در آفریقا و نقش آن در زندگی روزمره و کار و فعالیت

موسیقی آفریقایی، مخصوصا‌ً موسیقی سنتی سیاهان آفریقا را در خارج از آفریقا، کمتر می‌شناسند.

برای غیر آفریقاییها، این موسیقی، عجیب، دشوار و بدون جذابیت است.

در نتیجه زحمت گوش دادن به آن را به خود نمی‌دهند.

هم موسیقی ‌آفریقایی و هم موسیقی غیر آفریقایی‌ زادهٔ خلاقیت بشرند و در نتیجه عناصر یکسانی چون گام و فاصله و لحن و ملودی و امثالهم را در خود دارند.

موسیقی تقریبا‌ً در همه کشورها، نقش یکسانی را بازی می‌کند.

در قالب ترانه‌ها، لالاییها، ترانه‌های رزمی، موسیقی دینی و امثال آن ارائه می‌گردند.

در مجموع، در آفریقا هم سازهایی شبیه به اروپا، از جمله سازهای زهی، بادی و کوبه‌ای، وجود دارند.

مفهوم موسیقی آفریقایی به کلی با موسیقی غربی فرق دارد.

موسیقیدانهای سنتی آفریقا برای لذ‌ّت بردن، صداها را با یکدیگر ترکیب نمی‌کنند.

هدف آنها بیان همه جنبه‌های زندگی از طریق عنصر صداست.

آنها از طریق موسیقی، منحصرا‌ً طبیعت را تقلید نمی‌کنند، بلکه با به کارگیری صداهای طبیعی، از جمله زبان گفتاری، طبیعت را بازسازی و آن را به موسیقی تبدیل می‌کنند.

شاید ظاهرا‌ً این موسیقی یکنواخت به نظر برسد، ولی هر صدایی معنی ویژه خود را دارد.

برای اینکه بتوان معنای موسیقی آفریقایی را درک کرد، باید به بررسی آن در متن زندگی آفریقایی پرداخت.

موسیقی در جامعه آفریقا نقش بسیار مهمی دارد و درست از لحظه تولد، یکی از حیاتی‌ترین جنبه‌های زندگی یک آفریقایی را تشکیل می‌دهد.

کودکان آفریقایی از ابتدای خردسالی، نقش مؤثر و مهمی را در موسیقی به عهده می‌گیرند.

در سن سه یا چهار سالگی، ساز می‌سازند.

بازیهای موسیقایی که توسط کودکان آفریقایی اجرا می‌شوند، آنها را برای شرکت در فعالیتهای دوره بزرگسالی از جمله ماهیگیری، شکار، کشاورزی، آسیاب‌گردانی، حضور در مراسم عروسی و تشییع و رقص آماده می‌سازند.

(۲۳)

24
بازدیدها
در مورد نویسنده
- عکاس و خبر نگار موج آنلاین و موج میوزیک. مشغول یادگیری موسیقی مشغول تجربه زندگی یه مسافر D-:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>