اهمیت ریتم در آفریقا و نقش آن در زندگی روزمره و کار و فعالیت |فیلم

[mono_ir_video id=”339855″ qualities=”360,480,720,1080″]

اهمیت ریتم در آفریقا و نقش آن در زندگی روزمره و کار و فعالیت

اهمیت ریتم در آفریقا و نقش آن در زندگی روزمره و کار و فعالیت

موسیقی آفریقایی، مخصوصا‌ً موسیقی سنتی سیاهان آفریقا را در خارج از آفریقا، كمتر می‌شناسند.

برای غیر آفریقاییها، این موسیقی، عجیب، دشوار و بدون جذابیت است.

در نتیجه زحمت گوش دادن به آن را به خود نمی‌دهند.

هم موسیقی ‌آفریقایی و هم موسیقی غیر آفریقایی‌ زادهٔ خلاقیت بشرند و در نتیجه عناصر یكسانی چون گام و فاصله و لحن و ملودی و امثالهم را در خود دارند.

موسیقی تقریبا‌ً در همه كشورها، نقش یكسانی را بازی می‌كند.

در قالب ترانه‌ها، لالاییها، ترانه‌های رزمی، موسیقی دینی و امثال آن ارائه می‌گردند.

در مجموع، در آفریقا هم سازهایی شبیه به اروپا، از جمله سازهای زهی، بادی و كوبه‌ای، وجود دارند.

مفهوم موسیقی آفریقایی به كلی با موسیقی غربی فرق دارد.

موسیقیدانهای سنتی آفریقا برای لذ‌ّت بردن، صداها را با یكدیگر تركیب نمی‌كنند.

هدف آنها بیان همه جنبه‌های زندگی از طریق عنصر صداست.

آنها از طریق موسیقی، منحصرا‌ً طبیعت را تقلید نمی‌كنند، بلكه با به كارگیری صداهای طبیعی، از جمله زبان گفتاری، طبیعت را بازسازی و آن را به موسیقی تبدیل می‌كنند.

شاید ظاهرا‌ً این موسیقی یكنواخت به نظر برسد، ولی هر صدایی معنی ویژه خود را دارد.

برای اینكه بتوان معنای موسیقی آفریقایی را درك كرد، باید به بررسی آن در متن زندگی آفریقایی پرداخت.

موسیقی در جامعه آفریقا نقش بسیار مهمی دارد و درست از لحظه تولد، یكی از حیاتی‌ترین جنبه‌های زندگی یك آفریقایی را تشكیل می‌دهد.

كودكان آفریقایی از ابتدای خردسالی، نقش مؤثر و مهمی را در موسیقی به عهده می‌گیرند.

در سن سه یا چهار سالگی، ساز می‌سازند.

بازیهای موسیقایی كه توسط كودكان آفریقایی اجرا می‌شوند، آنها را برای شركت در فعالیتهای دوره بزرگسالی از جمله ماهیگیری، شكار، كشاورزی، آسیاب‌گردانی، حضور در مراسم عروسی و تشییع و رقص آماده می‌سازند.

(35)

36
بازدیدها
در مورد نویسنده
- عکاس و خبر نگار موج آنلاین و موج میوزیک. مشغول یادگیری موسیقی مشغول تجربه زندگی یه مسافر D-:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>