ویولن نوازی با یک آرشه عجیب | فیلم

[mono_ir_video id=”1110229″ qualities=”360,480,720,1080″]

ویولن نوازی با یک آرشه عجیب

ویولن نوازی با یک آرشه عجیب

آرشه یا کَمانه وسیله‌ای است که از آن برای نواختن سازهای زهی استفاده می‌شود. آرشه شامل یک چوب است که به دو سر آن موی دُم اسب متصل شده‌است.

(124)

125
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>