آهنگی که گروه ایهام برای بهنام صفوی اجرا کرد | فیلم

آهنگی که گروه ایهام برای بهنام صفوی اجرا کرد

آهنگی که گروه ایهام برای بهنام صفوی اجرا کرد

کنسرت  گروه ایهام برگزار شد و خواننده این گروه آهنگی را برای روح زنده یاد بهنام صفوی اجرا کرد.

(۷۰)

71
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>