غوغای امید حاجیلی در کنسرتش | فیلم

غوغای امید حاجیلی در کنسرتش

غوغای امید حاجیلی در کنسرتش

امید حاجیلی بمب انرژی موسیقی در اوایل تابستان در شهر تهران به روی صحنه رفت تا تابستان پرهیجانی را برای طرفدارانش بسازد.

(۱۰۰)

101
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>