احساساتی شدن اشوان در کنسرت | فیلم

احساساتی شدن اشوان در کنسرت

احساساتی شدن اشوان در کنسرت

اشوان که به علت آهنگ های پرطرفدارنش معروف است در تازه ترین کنسرتش به پایه میکروفن حسابی چسبیده و آهنگ میخونه

(۳۵۰)

351
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>