لج کردن محسن ابراهیم زاده در کنسرت | فیلم

لج کردن محسن ابراهیم زاده در کنسرت

لج کردن محسن ابراهیم زاده در کنسرت

محسن ابراهیم زاده خواننده موسیقی پاپ , در تازه ترین فعالیت هنری خود در تهران به روی صحنه رفت تا بار دیگر با طرفدرانش دیدار کند.

(۲۱۶۰)

2161
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>